Varför heter bolaget Duego?

Därför att DU E GO!

Du, och du, och du, är ”go”! Dock är jag övertygad om många inte ser på sig själv på det sättet.

Det behöver vi ändra på.

Duego kan också läsas som DU, EGO.

Då menar jag att vi – du – behöver bli lite mer ”ego”. Din egen kropp är den enda du har – och för att orka hela vägen behöver du tänka på den, lyssna på den och ta hand om den. Om dig. Om dig själv.