Information om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. I meddelandet ska du skriva in ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.

På konsumentverkets hemsida konsumentverket.se (https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2021-konsumentverket.pdf) finns en ångerblankett att fylla i och bifoga till brevet/e-brevet – men det är inte obligatoriskt.

Retur

Om du ångrar dig och vill frånträda köpeavtalet ska du, efter att du har meddelat oss, skicka tillbaka varan oöppnad och i originalförpackning.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till Duego Hälsa AB, c/o Catharina Alexandersson, Flökärrsvägen 22, 451 77 UDDEVALLA utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varan.

Duego Hälsa AB kommer att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål efter att produkten/produkterna returnerats. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.