Do the work. Personlig utveckling kräver eget arbete. Förändring börjar med en själv.

Klyschor men som så ofta är de pålitliga.

Det krävs mycket för att komma till djupet, till varföret, till huret, till vadet. Men sen måste jobbet göras. Stannar du i analysen kommer du inte vidare. Då riskerar du att bli ett offer. ”Jag kan inte för att…” Jag är sån därför att…”.

Det går att läka. Det går att växa ur det. Men det krävs ansträngning. Tårar. Sårbarhet. Ångest. Trötthet. Men du måste göra jobbet själv.

Sen kommer belöningen och expansionen.