Vad är transpersonella kvaliteter enligt Roberto Assagiolis psykosyntes?

Det är de kvaliteter, förmågor och gåvor som finns i vårt övre omedvetna i den övre delen av ”ägget”. De egenskaper vi har tillgång till men inte alltid är medvetna om – och som vi kan hjälpa oss själva att lyfta fram genom att försätta oss i tillstånd eller sammanhang som ger oss balans i livet och en känsla av syfte.

Exempel på transpersonella kvaliteter är kärlek, humor, generositet, empati, värme, lugn, glädje, vänskap, frihet och skönhet.

Vad gör du för att komma i kontakt med dina transpersonella kvaliteter?

För mig är musik viktigt. När jag lyssnar på musik kan jag känna ett oändligt lugn och en stor frid inuti. Detsamma gäller när jag sitter vid havet, eller vid vatten över huvud taget. Då får jag kontakt med något större samtidigt som jag tydligare kan höra min inre röst.

Jag fick frågan idag av min terapeut om hur jag ser på den övre delen av ägget. Jag tror att hon har fått uppfattningen att jag inte alls är i kontakt med den sidan av mig själv. Det fick mig att fundera när jag åkte hem. Är jag en kall och kantig person? Är jag en person som inte kan njuta, som inte ”behöver” närhet?

Well. Jag har sett på mig själv så – och det är nog så jag har överlevt. ”Behov” är för mig behov för att överleva fysiskt. Jag ”behöver” inte leka för att överleva. Men det där handlar nog mer om själva ordet ”behov”. För mig är det kopplat till ren överlevnad. Som Maslows basbehov. Men om jag byter ut ordet behöver mot vill ha, så är det en massa saker jag vill ha för att må bra. För att leva och inte bara överleva. Och det är som sagt musik, natur, hav, djur, humor, lättsamhet, äkthet, ärlighet, böcker, kunskap, blommor, vin, choklad och mycket mer. Jag behöver/vill ha relationer utan undertoner och drama. Jag vill ha vänskap utan skitsnack.

Inom psykosyntesen pratar man om delpersonligheter. Vi har alla ett gäng sådana. Sidor av oss. Roller vi spelar i olika sammanhang. Jag har t ex en inre ordningsman. Det är en han. Han ser till att det är ordning och reda, vi kommer i tid, vi respekterar andra, vi följer regler (om de har ett tydligt syfte) etc. Har ordningsmannen några transpersonella kvaliteter? – Ja, han kommer i kontakt med sitt lugn, sin frid och sin balans, om han får leda mig rätt. Han kan också vara störig, förhindra spontanitet och lek och krångla lite – men hans syfte är harmoni.

Så jo. Även om terapeuten tror att min ordningsman inte tycker att de transpersonella kvaliteterna är viktiga, så är de det i högsta grad. Men han kanske inte ser dem som livsnödvändiga. Han – och jag – överlever utan dem. Men om jag är i harmoni, kan jag utvecklas och få ett härligare liv och göda min nyfikenhet. Och kanske någon gång hitta mitt kall. Mitt syfte. Det som ger mig kraft som jag kan sprida till andra.