Vad är vilja? Och varför verkar ens egen vilja ibland skymmas av andras vilja? Vem i oss är det som vill?

Roberto Assagioli funderade mycket på viljan och på hur den finns i oss. Han delade upp viljan i Stark vilja, Smidig/skicklig vilja och God vilja. Den starka är som tändningen, det som drar igång – men vi kan inte drar runt oss själva bara på stark vilja. Den smidiga behöver vara inblandad för att parera omgivningens tillstånd och effektivisera drivet framåt. Den goda viljan behövs för att ta hänsyn till andras viljor och varande.

Assagioli pratade också om viljestegen och viljetrappan. Viljestegen är grader av vilja. Hur mycket vill jag något? Vill jag tillräckligt för att åstadkomma det jag önskar? Viljetrappan handlar om utveckling av vår vilja. Från viljelöshet till att ”vara” vilja. Det är en process, ett personligt arbete som var och en kan utföra för sin egen del.

Vår egen vilja kan vara svår att framhärda om vi inte fått lov att använda den när vi var små. Om vi inte har fått våra behov tillgodosedda riskerar vi att tappa kontakten med vårt jag och vår vilja. Vi vet kanske inte längre vad vi vill. Eller så blandar vi ihop vår vilja med andras vilja. Vi behöver då hitta tillbaka till vårt själv, vårt jag, vår kärna och se till att ta hand om våra egna behov.